رادیوفرکوئنسی ندولهای/ گرههای تیروئید
بدون درد بدون خونریزی با رادیوفرکوئنسی و تحت گاید سونوگرافی بدون اینکه نیازی به بیهوشی و بیمارستان
سندرادیو فرکوئنسی بعد از بیحسی موضعی به غده تیروئید هدایت شده و به مدت نیمساعت با رادیو فرکوئنسی تحت درمان قرار میگیرد.
رادیو فرکوئنسی
با کمک رادیوفرکوئنس غده تیروئید بدون درد و نیاز به عمل جراحی در نیم ساعت، در مرکز پزشکی مدیکوم معالجه می شود.
رادیو فرکوئنسی برای غده تیروئید
روش رادیو فرکوئنسی برای غده تیروئید تنها روشی است که نیازی به بیهوشی و بیمارستان ندارد و بیمار می تواند مرحله های درمان را دنبال و پرسش های خود را مطرح کند.
روش رادیو فرکوئنسی برای درمان غده تیروئید
روش رادیو فرکوئنسی فقط برای غده خوش خیم و پرکاری غده تیروئید مناسب بوده و امکان استفاده این روش در غدد سرطانی در حال حاضر وجود ندارد.
روش رادیو فرکوئنسی برای درمان غده تیروئید
بیمار می‌تواند بعد از معالجه غده تیروئید به وسیله رادیو فرکوئنسی و استراحت نیمساعته همراه با کنترل به وسیله سونوگرافی در مرکز پزشکی مدیکوم، مرکز را ترک کرده به خانه برود.
روش رادیو فرکوئنسی برای درمان غده تیروئید
برای انواع دیگر بیماریهای تیروئید، مرکز پزشکی مدیکوم با امکانات و روش‌های مناسب دیگر درمانی در خدمت شماست.

رادیوفرکوئنسی ندولهای / گره تیروئید

درمان سریع تیروئید بدون جراحی

  • بدون درد
  • بدون خونریزی
  • با رادیوفرکوئنسی و تحت گاید سونوگرافی
  • بدون اینکه نیازی به بیهوشی و بیمارستان

با کمک رادیوفرکوئنس غده تیروئید بدون درد و نیاز به عمل جراحی در نیم ساعت، در مرکز پزشکی مدیکوم معالجه می شود.

نحوه درمان:

پس از بیحسی موضعی، سند رادیو فرکوئنسی بوسیله پزشک متخصص به غده تیروئید هدایت شده و عده تیروئید به مدت نیمساعت با رادیو فرکوئنسی تحت درمان قرار میگیرد.

بعد از معالجه غده تیروئید  با روش رادیو فرکوئنسی و استراحت نیمساعته در مرکز پزشکی مدیکوم  همراه با کنترل به وسیله سونوگرافی زیر نظر جراحان متخصص،  بیمار می‌تواند مرکز را ترک کرده به خانه برود.

حجم غده تیروئید  پس از درمان بوسیله رادیو فرکوئنسی در ظرف 3 ماه اول 40% کاهش پیدا کرده و به مرور زمان تقلیل پیدا می کند.

روش رادیو فرکوئنسی تنها روشی است که نیازی به بیهوشی و بیمارستان ندارد و بیمار می تواند مرحله های درمان را  مستقیم در مانیتور دنبال و پرسش های خود را با جراح متخصص مطرح کرده و پاسخ های جامع دریافت نماید.

آیا همه بیماریهای غده تیروئید را میتوان با روش رادیو فرکوئنسی درمان کرد؟

روش رادیو فرکوئنسی فقط برای غده خوش خیم و پرکاری غده تیروئید مناسب بوده و امکان استفاده این روش در غدد سرطانی در حال حاضر وجود ندارد. برای انواع دیگر بیماریهای تیروئید،

آیا روش رادیو فرکوئنسی  تنها روش درمان در مرکز پزشکی مدیکوم است؟

مرکز پزشکی مدیکوم با امکانات و روش‌های مناسب دیگر درمانی در خدمت شماست.

سایت مرکز پزشکی و درمانی مدیکوم در اتریش

سایت 6 زبانه مدیکوم با بخش فارسی خدمات خود را در اختیار هموطنان و فارسی زبانان قرار می دهد.

برای اطلاعات و مشاوره با مرکز پزشکی مدیکوم تماس حاصل نمایید.

تلفن: 004312123005

ایمیل: office(at)medicum.at

ساعات کار مرکز پزشکی مدیکوم: دوشنبه تا پنج شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹ و با قرار قبلی

to top