فیستول مقعد

این بیماری اغلب ناشی‌ از آبسه مقعدی می‌باشد که عارضه‌ای چرکی و حاد می باشد که طی‌ آن محفظه‌ای چرکی و عفونی‌ در نزدیک مقعد به وجود میاید. به دنبال آبسه مقعد، فیستول به وجود میاید. در اثر فیستول مجراها یی زیر پوست تشکیل میشوند و غدد عفونی‌ را مسدود میسازند. این مجرا‌ها میتوانند عامل ترشحات دائمی باشند.فیستول میتواند به دنبال آبسه مقعد یا بدون وجود آن‌ تشکیل شود

علایم فیستول

  • برجستگی‌های دردناک و سفت در اطراف مقعد
  • سوزش و خارش ناشی‌ از ترشحات اطراف مقعد
  • درد در هنگام مدفوع

روش ‌های معاینه

  • صحبت با بیمار
  • معیانه و بررسی‌ رکتوم
  • معاینات پروکتولوژی

روش‌های درمان و تراپی

بهترین درمان انتخابی عمل جراحی و برداشتن فیستول میباشد.این روش از گسترش عفونت و فیستول جلوگیری می‌کند.

درمان‌های جانبی

  • نشستن در وان آب
  • بهداشت مقعد
to top