به این شاخه مقعد شناسی‌ نیز گفته میشود که به بیماریهای قسمت انتهای روده و راست روده (۲۰ سانتیمتر انتهای روده بزرگ)می‌پردازد.

کولوپروکتولوژی

به این شاخه مقعد شناسی‌ نیز گفته میشود که به بیماریهای قسمت انتهای روده و راست روده (۲۰ سانتیمتر انتهای روده بزرگ)می‌پردازد.

راست روده ۱۵ تا ۲۰ سنتی متر انتهای روده است که پس از عبور از لگن به مقعد می‌رسد و شامل راست روده(رکتوم)و کانال مقعد می‌باشد. راست روده سیستم دستگاهی مدفوع و شرایط مدفوع مناسب و سالم را تنظیم می‌کند. این عضو با شبکه وریدی متراکم فرایند گوارش را تکمیل می‌کند. در صورت عدم کارکرد و کارایی‌ مناسب این عضو، احتمال بروز مشکلات اجابت مزاج و گورش بسیار زیاد است.

بیماریها و اختلالات راست روده

 • بی‌ اختیاری مدفوع
 • هموروئید
 • شقاق مقعد
 • آبسه مقعد
 • فیستول مقعد
 • غدّه خارج از مقعد
 • التهاب اطراف مقعد-لخته شدن خون بیرون و اطراف مقعد
 • خون ریزی مقعد
 • خارش و ترشح مقعد
 • اگزما مقعد
 • سرطان مقعد یا رکتوم
 • زگیل تناسلی‌
 • بیماریهای مزمن و التهابی روده
to top